Cases

Sinds de samenwerking met ADRIBA, het expertisecentrum van de VU op het gebied van gedragsanalyse, heb ik met Neotopia vele klanten geholpen met Gedragsmanagement / OBM.

Denk bijvoorbeeld aan cultuurveranderingen en leiderschapsontwikkeling, maar ook concrete prestatieverbeteringen op het gebied van bijvoorbeeld kwaliteit, processen en veiligheid.

De voornaamste interventies vinden plaats door de klant zelf, na een opleiding met coaching door Neotopia. Hierdoor beklijft de stof beter en dit verhoogt de zelfredzaamheid. De filosofie van Neotopia is om zo min mogelijk afhankelijkheid te creëren. Liever helpen wij organisaties zichzelf te verbeteren. Dit heeft een duurzamer effect.

Laat je inspireren door de lopende en afgeronde cases en zie de prachtige mogelijkheden van OBM. Of lees een van mijn publicaties in diverse (online) vakbladen. 

Voorbeelden

Praktijkcase Dura Vermeer – deel 2

In dit tweede deel gaan we in op de behaalde resultaten en de bevindingen van deze projectgroep gedurende het verdere verloop van dit OBM traject.

Praktijkcase Dura Vermeer – deel 1

In dit eerste deel beschrijven we hoe een van de projectgroepen van Dura Vermeer de vertaalslag maakt van het thema duurzaamheid naar een praktijkcase.

Lean Leiderschapsgedrag

Er zijn binnen de Lean filosofie meerdere vormen van verspilling gedefinieerd. Neotopia voegt daar met pijn in het hart een volgende aan toe: het gedrag van de leiders.

Publicaties

De link van OBM met andere vakgebieden is groot. Daar waar de meeste methoden echter stoppen bij het vaststellen van het vereiste resultaat en de blauwdruk voor een ideaal proces, gaat OBM verder. Namelijk, door te specificeren en meetbaar maken van het bijbehorende gedrag, en daar gericht op te interveniëren. Een mooi voorbeeld is Lean. Met zijn enorme toolbox, schiet Lean nog steeds tekort als het gaat om de besturing van de gedragscomponent. Zie daartoe ook mijn gastblogs op www.sixsigma.nl, zoals:

“Lean Leiderschapsgedrag: Van Verspilling naar Toegevoegde waarde”

“Bouwen aan een Lean Six Sigma cultuur”

“Van 4S naar 5S: Hoe houden we het vol”