De aanpak met trackrecord:
Organizational Behavior Management (OBM)

Aanpakken en oplossen van vraagstukken op gebied van houding en gedrag vraagt om een gestructureerde en bewezen benadering. Ik ben gespecialiseerd in Organizational Behavior Management (OBM).

OBM gaat niet over het veranderen van mensen. OBM gaat ook niet over het manipuleren van mensen door middel van ‘trucjes’ zodat ze precies doen wat jij als beïnvloeder wilt.

OBM gaat vooral over het scheppen van de juiste (werk)omstandigheden, fysiek en sociaal, waardoor mensen elkaar weer gaan vertrouwen, de samenwerking herstelt en je in staat bent om het beste uit mensen naar boven halen. Hierdoor zullen de bedrijfsresultaten aantoonbaar verbeteren. OBM is leiderschapsontwikkeling in optima forma.

Het gaat om het scheppen van een veilige werkomgeving. Kennis van gedrag is daarbij onontbeerlijk!

OBM is waarschijnlijk de best onderbouwde benadering van gedragsverandering in organisaties. Het is gestoeld op principes uit de Toegepaste Gedragsanalyse, waar sinds 1973 wereldwijd meer dan 60.000 wetenschappelijke studies naar zijn gedaan.

Jaarlijks komen daar nog vele studies bij. Keer op keer opnieuw bewijst onderzoek op specialistische deelgebieden de OBM theorie. Een van de belangrijkste grondleggers van OBM is Aubrey C. Daniels. Hij stond ook aan de wieg van het wetenschappelijke tijdschrift The Journal of OBM.

OBM maakt gedrag meetbaar en beïnvloedt dit op een positieve manier waardoor prestaties beter standhouden. Lees hieronder meer over “The science of helping others“.

OBM, een degelijk onderbouwde aanpak

Achtergrond

De wereld om ons heen verandert en digitaliseert snel. Dat vereist dat organisaties zich modern en wendbaar gaan organiseren, willen ze overleven.

Dergelijke veranderingen hebben hun weerslag op zowel de werkvloer als ook op de leiders van de organisatie. De belangrijkste aanpassing die gepaard gaat met modern en wendbaar organiseren is: aanpassing van gedrag.

Deze gedragsaanpassing moet vooral leiden tot betere prestaties en tot het wegnemen van allerlei blokkades die wendbaarheid en behalen van gewenste resultaten in de weg staan.

Environments drive behavior. When the environment changes, behavior will change.

In Nederland heeft het leidinggevenden lang ontbroken aan een concrete, praktische én wetenschappelijk bewezen methodiek om die zo noodzakelijke gedragsverandering duurzaam te realiseren.

Gelukkig heeft de Bedrijfskunde in de VS en daarbuiten niet stil gezeten. OBM is in de afgelopen 50 jaar ontwikkeld tot een volwassen onderzoeksgebied met een Evidence Based methodiek. Kern van de OBM-methodiek is het OBM protocol dat zorgt voor gestructureerde OBM-interventies.

Een aantal ‘weetjes’ over OBM:

  • OBM is ontwikkeld in de VS. In 1959 werd het eerste OBM-onderzoek verricht (Ayllon & Michael). Andere pioniers op gebied van OBM zijn: Skinner, Daniels, Malott, Brethower en Holland;
  • OBM is dé praktische methodiek die kan zorgen voor structurele en blijvende gedragsverandering in organisaties;
  • OBM sluit perfect aan bij andere modellen en filosofieën, zoals Lean, Six Sigma, DevOps, Agile, ISM, USM, Zelforganisatie, etc.
  • OBM focust op resultaten EN op de wijze waarop de resultaten tot stand komen:
  • OBM is een data-gedreven methodiek. Data wordt gebruikt om te zien en te bewijzen wat het effect is van een OBM-interventie;
  • OBM maakt gedrag meetbaar en mede daardoor beter beïnvloedbaar;
  • OBM is een concrete vorm van leiderschapsontwikkeling. Diverse partijen hebben OBM opgenomen in hun ontwikkelprogramma’s;
  • OBM wordt door diverse universiteiten en hogescholen over de hele wereld aangeboden als onderdeel van het curriculum.

OBM in Nederland

OBM is nog maar relatief kort geleden in Nederland geïntroduceerd. In 2009 promoveerde Dr. Marius Rietdijk als eerste in Nederland op dit onderwerp aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

 

  • Sindsdien hebben al vele professionals kennisgemaakt met OBM en zijn er ook al tientallen professionals in gecertificeerd;
  • Deze mensen hebben sindsdien bij vele organisaties OBM toegepast en prestaties aantoonbaar geoptimaliseerd.

Toegevoegde waarde creëer je vooral op de werkvloer!

Een interessant gegeven blijft dat het bij veranderen en ontwikkelen uiteindelijk draait om vaker vertonen van gewenst gedrag. First time right. Veranderingen doorvoeren vraagt om het juiste gedrag van leiders, beïnvloeders en mensen op de werkvloer.

Vaker vertonen van het juiste gedrag op de werkvloer draagt structureel bij aan toenemende klanttevredenheid, meer werkplezier en motivatie en niet te vergeten: verlaging van kosten en bedrijfsrisico’s!