Lean Leiderschapsgedrag

Lean Leiderschapsgedrag: Van Verspilling Naar Toegevoegde Waarde

Er zijn binnen de Lean filosofie meerdere vormen van verspilling gedefinieerd. Neotopia voegt daar met pijn in het hart een volgende aan toe: het gedrag van de leiders.

Door de verkeerde dingen te doen in een poging het gedrag van anderen te beïnvloeden, besteedt de gemiddelde manager nog maar 0,8% van zijn of haar beïnvloedingstijd aan de meest effectieve factor om gedrag te veranderen.

Ruimte voor verbetering dus! Lees de blog over het fenomeen Lean Leiderschapsgedrag als vorm van verspilling, en wat het alternatief is.

Bron: oorspronkelijk verschenen op www.sixsigma.nl

Praktijkcase Dura Vermeer – deel 1

In dit eerste deel beschrijven we hoe een van de projectgroepen van Dura Vermeer de vertaalslag maakt van het thema duurzaamheid naar een praktijkcase.

Van 4S naar 5S

De meeste 5S acties stranden bij de 5e S, die van “Standhouden”, ofwel Sustain. Hoe kun je zorgen dat Lean dusdanig wordt omarmd door medewerkers dat het een goede gewoonte wordt om de andere vier S-en vol te houden?