Organizational Behavior Management (OBM)

Meer weten?

OBM, de bewezen en praktische oplossing

voor diverse organisatievraagstukken!

Organisaties ontwikkelen en veranderen continu. Denk bijvoorbeeld aan agile transformaties, inrichten van zelforganisatie, verbeteren van processen en verhogen van veiligheid, of klanttevredenheid. Structureel aanpakken van dergelijke vraagstukken leidt elke keer tot dezelfde conclusie:

het gaat uiteindelijk om het structureel en positief ontwikkelen en aanpassen van cultuur, houding en gedrag“. Trigono biedt een begrijpelijke, bewezen en vooral praktisch toepasbare oplossing voor gedragsvraagstukken:

Organizational Behavior Management (OBM).

Trigono is gespecialiseerd in OBM en in het begeleiden van organisaties bij het onderzoeken en aanpakken van gedragsvraagstukken op gebied van:

  • Agile & DevOps transformaties;
  • IT service management & Procesverbetering.

De grootste uitdaging voor Agile en DevOps transformaties ligt op gebied van cultuur, houding en gedrag. Via een recente poll van DASA – DevOps Agile Skills Association – gaf ruim 65% van de respondenten aan dat structureel aanpassen van cultuur, houding en gedrag de grootste uitdaging is in hun transformatie.

IT service management houdt zich bezig met verbeteren van de kwaliteit van dienstverlenende processen in een snel veranderende wereld. Procesverbeteringen realiseren vereist doorgaans een positieve ontwikkeling van cultuur, houding en gedrag.

Onze diensten richten zich op training, coaching en advies. Het doel is dat je het beste uit al je mensen – inclusief jezelf – weet te halen.

Dit leidt tot aantoonbare prestatieverbeteringen van afdelingen, teams en individuen. Training, coaching en advies leveren we zowel in-house als online.

Onze doelgroep
We zijn graag de gesprekspartner van directies en managementteams van middelgrote tot grote organisaties. Ook adviseurs van consultancybureaus, ICT-ers en adviseurs op het gebied van Agile, DevOps, IT service management en projectleiding behoren tot onze doelgroep.