“A manager’s goal is to create successful employees.” (Aubrey C. Daniels)

Aanpak

Trigono heeft gekozen voor een wetenschappelijk onderbouwde, concrete en no-nonsense aanpak om u te ondersteunen bij prestatieverbeter- en gedragsverandertrajecten. De aanpak heet OBM.


Organizational Behavior Management (OBM)

OBM staat voor “Organizational Behavior Management” en het is wereldwijd de wetenschappelijke benaming voor iets dat we in Nederland “Gedragsmanagement” zouden kunnen noemen. Het is waarschijnlijk de best onderbouwde, natuurwetenschappelijke benadering van gedragsverandering in organisaties. OBM maakt prestaties en gedrag meetbaar en analyseerbaar. Door prestaties en gedrag te begrijpen en daarna op de juiste manier te interveniëren verbetert u de prestaties van uw team(s). Concrete resulaten behalen motiveert betrokkenen direct!

Daarmee sluit OBM bijvoorbeeld perfect aan bij elk framework, elke best practice en elk organisatietype. Of u nu bezig bent met Agile, Lean, IT Service management of project management. OBM is toepasbaar in elke industrie, branche, of sector; zowel profit als non-profit.

OBM geeft u meer grip op motivatie, prestaties en gedrag. Daarmee heeft u een belangrijke sleutel in handen voor succesvol laten functioneren van uw team(s) en uzelf! Investeren in kennis van OBM is een concrete vorm van leiderschapsontwikkeling.

Voor meer info over OBM, lees de blog van Joost Kerkhofs: OBM in 3 minutes of bekijk dit VideoScribe clipje : OBM in 3 minuten

Brochure downloaden: klik hier

 

Trigono is door ADRIBA gecertificeerd en geaccrediteerd voor het verzorgen van trainingen en workshops op gebied van OBM.

ADRiBA_logo_certified_rgb